Yoshihiro Kagawa

Yoshihiro Kagawa
日语高级语言讲师
Email
yk45@nyu.edu
Room
1249-2

         Yoshihiro Kagawa现任上海纽约大学外国语言项目高级讲师,教授日语课程。Kagawa教授在同志社大学获得政治学硕士学位及日语教育证书。Kagawa教授拥有丰富的教学经验,在大学教授日语长达15 年。

         加入上纽大前,他曾任宁波诺丁汉大学日语导师,并自2017起担任日语课程负责人。

 

教育背景

  • 同志社大学 政治学硕士

任教课程

  • Elementary Japanese I